డ్రై ఫ్రూప్ట్స్ రోటి/చపాతీ

 • డ్రై ఫ్రూప్ట్స్ రోటి/చపాతీ

  • మీ రుచికి అనుగుణంగా ఈ క్రిందివి తీసుకోండి
  • వాల్నుట్స్ 0 నుండి పది
  • గుమ్మడి గింజలు 0 నుండి 5-6 చెంచాలు ,
  • పొద్దు తిరుగుడు గింజలు 0 నుండి 5-6 చెంచాలు ,
  • పుచ్చపప్పు 0 నుండి 5-6 చెంచాలు
  • తెల్ల నువ్వులు 0 నుండి 5-6 చెంచాలు
  • అవిసె గింజలు 0 నుండి 5-6 చెంచాలు
  • వీడియో లో చూపించినట్టు పొడి చేయాలి
  • పొడి చేసేటప్పుడు కొంచెం (2 నుండి 5-6 చెంచాలు ) నీళ్లు పూయాలి
  • కొంచెం కొంచెం తీసుకొని చపాతీ లాగ చేసి పెనము మీద నెయ్యి/వెన్న/ఆయిల్ వేసి కాల్చాలి
   • గమనిక :- బాదాం పిస్తా డైరెక్ట్ గ తింటాము కాబట్టి వాటిని వీటిలో వెయ్యతెలీదు, మీ టేస్ట్ కు అనుగుణంగా వాటిని కూడా వెయ్యవచ్చు 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.